top of page

Momochi Mobility Mountain

01 - コピー.png
04_Edited.png
03.png

Program/エンジニアインレジデンス

Location/Fukuoka

YEAR/2020.12

Co-producer/Tetsuki Nakakura,Satavi​,ChiaJui Hsieh,Souichirou Osaki,​Satoshi Hirono​,Takahide Nakagawa​Shizuka Nishida​,Rinichi Kurashina,Yuki Minami

bottom of page